Ga naar de inhoud

HetHuisDoesburg

IMG_1408

HetHuisDoesburg
bestond eind 2020 tien jaar

Over ons

HetHuisDoesburg staat voor:


  • Schatgravers
   , want er worden letterlijk en figuurlijk schatten uit de Doesburgse geschiedenis naar boven gehaald.
  • Spoorzoekers, want er wordt heel stringent gezocht naar ‘sporen van toen’ die een relatie hebben met het ‘nu’.
  • Stadsomroepers, want de focus is gericht op de inwoners van Doesburgs.
  •  

Daarbij willen we vooral de Doesburgers bereiken die niet direct bezig zijn met de geschiedenis van de stad, maar wel open staan voor wetenswaardigheden over de stad waar zij wonen. <br/><br/>

 

Zo hebben we, met de actualiteit als uitgangspunt, ons in 2020 verdiept in het thema ’75 Jaar Vrijheid’ en wat dat voor Doesburg betekent. De Doesburgse verhalen die we opdiepten, hebben we opgetekend in een minizine ‘Belegerd en Bevrijd’. Dat hebben we in een oplage van 5500 stuks huis aan huis verspreid. Op deze website leest u meer over de achtergronden en kunt u het minizine doorbladeren. 

HetHuisDoesburg bestaat uit een vaste, harde kern met daaromheen een flexibele schil. Wat deze mensen gemeen hebben is een zekere mate van trots op hun mooie stad en de behoefte dat moois ook door te geven aan volgende generaties. Het motto is dan ook: ‘Zij die de lokale geschiedenis koesteren, bouwen aan de toekomst van hun stad’ (AJK/1895).

In genoemd kernteam (circa 25 mensen) vinden we allerlei disciplines zoals: journalist, vormgever, cineast, websitebouwer, cultuurhistoricus, archief-onderzoeker, stadsgids, marketeer, fotograaf enz. enz. Bij publieksevenementen kunnen we echter niet zonder al die extra vrijwilligers die voor de zo noodzakelijke ondersteuning zorgen.

Organisatorisch maakt HetHuisDoesburg deel uit van het Cultuurhuis van Doesburg: Het Badhuis. HetHuisDoesburg functioneert onder die bestuurlijke paraplu en kent geen eigen bestuur.

We werken op basis van projecten, waarbij doorgaans één persoon de verantwoordelijkheid heeft voor het betreffende project (organisatorisch, financieel en qua resultaat). Hij/zij is de spreekwoordelijke spin in het web en daarmee ook het eerste aanspreekpunt. 

HetHuisDoesburg ontvangt geen reguliere subsidie of andere ondersteuning. Alleen bij incidentele projecten kunnen wij een aanvraag indienen voor subsidie.

 

Bij de Stadsvertellingen vroegen we bezoekers een vrijwillige bijdrage te geven. Dit najaar gaan we een stapje verder en introduceren we onder de naam ‘Thuis in HetHuisDoesburg’ onze eigen vriendenclub.

 

Wordt u vriend oftewel ‘huisgenoot’ dan krijgt u een figuurlijke ‘huissleutel’. Daarmee bent u tot eind 2021 verzekerd dat u als eerste wordt geïnformeerd over en uitgenodigd voor onze publieksevenementen en activiteiten. U krijgt daarnaast korting op (toegangs)prijzen.

 

U bepaalt zelf wat die ‘sleutel’ u waard is. Vijf, tien, twintig of meer euro: de keus is aan u! Ter gelegenheid van ons tweede lustrum ligt er een fraai cadeau klaar voor de eerste vijftig donateurs die minimaal twintig euro overmaken. Zij ontvangen het boek Robert Jacob Gordon, wetenschapper en nog veel meer van Herman Staring (ter waarde van € 18,95).

 

Wilt u ons werk steunen, vul dan onderstaande gegevens in en stuur onderstaand bericht naar ons e-mailadres.

 ____________________________________


Mijn gift van €  (bedrag s.v.p. invullen) zal ik binnenkort overmaken op:
IBAN: NL58 RABO 0315 0474 45 t.n.v. Vereniging Het Badhuis 

o.v.v. gift ‘Thuis in HetHuisDoesburg’ 2020/2021

Naam:
Adres:
Telefoonnummer:  

______________________________________

NB: Uw NAW gegevens zijn nodig voor de koppeling van uw overboeking aan ons adressenbestand en voor de eventuele toezending van het cadeau!

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan onze activiteiten!Het 

HetHuisDoesburg is een onderdeel van het Badhuis, waar ook het Filmhuis en DichterbijdeIJssel deel van uitmaken. Deze vereniging  heeft de culturele ANBI-status.


Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken.


Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

De belangrijkste plannen voor 2020-2021 zijn:

 • Afronding ’75 jaar Vrijheid’
 • Programma ‘Stadsvertellingen 2020-2021’
 • Maand van de Geschiedenis: ‘Oost en West’
 • De eerste editie van de Doesburgse Canon
 • Webinars als HHD-oplossing voor de lockdown.

Thuis in HetHuisDoesburg

Wanneer u vriend oftewel ‘huisgenoot’ wordt, dan krijgt u een figuurlijke huissleutel. Daarmee bent u tot eind 2021 verzekerd dat u als eerste wordt geïnformeerd over en uitgenodigd voor onze activiteiten.

U krijgt ook korting op (toegangs)prijzen.

Ter gelegenheid van ons tweede lustrum ligt voor de eerste vijftig donateurs die minimaal twintig euro overmaken, een fraai boek klaar: Robert Jacob Gordon, wetenschapper en nog veel meer van Herman Staring (t.w.v. € 18,95).