Ga naar de inhoud

HetHuisDoesburg

Doesburgse canon

De Doesburgse canon, wordt een opsomming van historische ijkpunten die bewoners en bezoekers laten zien hoe Doesburg is ontstaan en wat het nu is.

Doesburg vertelt: Doesburg in tijden van hoog water.

Doesburg ligt op de plek waar twee rivieren samenkomen: de oude IJssel en de IJssel. De stad dankt haar welvaart voor een groot deel aan die situering, niet alleen in vroegere eeuwen maar ook vandaag. Met name vestingbouwer Menno van Coehoorn verschanst de stad achter een onneembare waterlinie. Maar soms is er te veel en dan weer is te weinig water. Deze week bijzondere aandacht voor het ‘Hoog Water’ in 1995.

Lees verder »Doesburg vertelt: Doesburg in tijden van hoog water.

Doesburg vertelt: Doesburgse bruggen

Doesburg heeft veel en heel verschillende bruggen. Die ‘brugdichtheid’ hangt niet alleen samen met de IJssel en de Oude IJssel, maar ook en vooral met het feit dat de loop van de IJssel door de eeuwen heen steeds veranderde. Het is ook het verhaal van het water waarachter de stad zich, tot Menno van Coehoorn, en zelfs tot aan de Tweede Wereldoorlog, verschanste.

Lees verder »Doesburg vertelt: Doesburgse bruggen

Doesburg vertelt: Menno van Coehoorn

De man die de aanblik van Doesburg heeft bepaald.

Het is in de achttiende eeuw één van de belangrijkste bouwprojecten van Doesburg: De vestingwerken van Menno van Coehoorn. De aanleg start in 1701 en tot 1785 wordt er met tussenpozen aan gewerkt. Vandaag de dag zijn deze vestingwerken van Menno van Coehoorn nog steeds herkenbaar in het stadsbeeld. Vooral op kaarten en luchtopnamen is de zigzaglijn heel herkenbaar.

Lees verder »Doesburg vertelt: Menno van Coehoorn