Ga naar de inhoud

HetHuisDoesburg

De KistKwis

Kwiskist

Een onderdeel van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Doesburg was dit jaar de zogenaamde Kistkwis. Twee ‘historische’ figuren, Peter van den Broeke en Albert Meeuwissen, onderbraken de toespraak van de burgemeester en kwamen de Gasthuiskerk binnengewandeld met een geheimzinnige kist met daarin de volgende vier vragen over de geschiedenis van Doesburg.

De Doesburgse brievencollectie werd gevonden in 1999 op de zolder van het Doesburgse postkantoor. In de kist zaten 806 onbezorgde brieven die een beeld schetsen van het leven eind achttiende eeuw. Geschiedenis in de meest persoonlijke vorm.

.Vragen:

  • Vraag 1: Waar staat deze schatkist op dit moment?

a. In de consistoriekamer van deze Gasthuiskerk
b. In de kelder van het Doesburgse Stadhuis
c. In het Streekarchief in de Nieuwstraat
d. In Beeld en Geluid in Den Haag

Doesburg heeft een rijk verenigingsleven. In het komend jaar 2020 viert de afdeling Doesburg van het Rode Kruis het 150 jarig bestaan.

  • Vraag 2: Welke van de volgende vier organisaties is de oudste?

a. Afdeling Doesburg van Het Rode Kruis
b. Sociëteit de Harmonie
c. HetHuisDoesburg
d. Muziekcorps der Voormalige Schutterij

We gaan weer lokaal energie opwekken. Zo ook de Doesburger Claas van Barneveld. Hij was zijn tijd ver vooruit.

  • Vraag 3: Wanneer richtte Claas de eerste Doesburgse gasfabriek op?

a. De eerste Doesburgse gasfabriek werd opgericht in 1857…
b. in 1875 …
c. in 1902 …
d. of was het nog recenter komend jaar een eeuw geleden in 1920?

  • Vraag 4: Hoe heet de wereldberoemde maker van het doopvont/beeld in de Gasthuiskerk?

a. Edward Grieg
b. Theodoor Colenbrander
c. Bertel Thorvaldsen
d. Alexander Ver Huell?

 

Antwoorden:

  1. Het antwoord moet zijn 1d. De kist ging eerst naar het Postmuseum in Den Haag. Dat museum werd later omgedoopt in het Communicatiemuseum het tegenwoordige Beeld en Geluid Den Haag.
  2. Het goede antwoord luidt: de sociëteit de Harmonie is de oudste en werd opgericht in 1805, het Muziekcorps der Voormalige schutterij gaat terug tot 1835. HetHuisDoesburg valt hierbij geheel in het niet want viert in 2020 pas het tweede lustrum.
  3. De vraag over de gasfabriek van Claas van Barneveld. Zijn motto zou vandaag de dag zijn: Think Global en act local! Op de Contre Escarpe startte hij in 1857 een gasfabriek.
  4. Deze vraag is een voorbeeld van iets dat iedereen kent maar waarvan weinigen het fijne weten. Dit beeld is gemaakt in 1827/1828 door de IJslands Deense kunstenaar Bertel Thorvaldsen. Het is ook te vinden in the Church of our Lady en in het Thorvaldsen Museum in Kopenhagen.