75  Jaar Vrijheid

In de periode van 31 augustus 2019 tot en met 24 oktober 2020 zullen er in Doesburg verschillende activiteiten plaatsvinden, die aansluiten bij het programma van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Er zal worden verhaald over de oorlogsjaren van toen. Hierbij worden verschillende organisaties binnen Doesburg betrokken, maar zeker ook de basisscholen. 

– De Stadsvertellingen van HetHuisDoesburg staan in het voorjaar van 2020 in het teken van 75 jaar Vrijheid en worden omkleed met muziek en poëzie. 

– Het Minizine ‘Belegerd en Bevrijd‘ 

 

Het Minizine ‘Belegerd & Bevrijd‘ vertelt hoe zwaar de laatste weken voor de bevrijding op 16 april 1945 voor de Doesburgse bevolking zijn geweest. De periode dat de stad, hoe wrang ook, onder vuur ligt van de Canadese bevrijders.

Open de afbeelding!

Op zaterdag 7 december was het 75 jaar geleden dat dominee Paulus Hermanus Borgers werd gearresteerd door de Duitse Sicherheitsdienst. Tijdens de oorlog viel Borgers op door zijn krachtige stellingname tegen de Duitse bezetter.
Betty Cohen

De Stadsvertelling van HetHuisDoesburg ging in januari over fragmenten uit de film ‘De verdwenen Mediene’ van Kiki Amsberg. In de film interviewt Amsberg Betje (Betty) Cohen. Zij werd op 6 oktober 1921 in Doesburg geboren en vertelt met warmte over haar Doesburgse jeugdjaren.

Stolpersteine fam. M. Katz

Mozes Katz trouwde op 9 April 1910 in Doesburg met Sijbilla van Dijk. Mozes Katz werd met zijn vrouw Sijbilla en de thuiswonende dochter Johanna op 24 November 1942 gedeporteerd naar Auschwitz. Bij aankomst werden zij daar op 27 November om het leven gebracht.

Frederik Hendrik Somsen werd geboren op 5 september 1918 in Aalten en verhuisde met zijn familie in 1927 naar Doesburg. In de meidagen van 1940 vecht hij bij de Grebbeberg en wordt gevangen genomen. Na zijn vrijlating wordt hij actief in het verzet. 

Johan Herman Ubbink en echtgenote

Doesburger Johan Herman Ubbink is krap 20 wanneer hij eind jaren twintig van de vorige eeuw de Duitse Kurt Gerstein ontmoet. Na het uitbreken van de oorlog bezoekt Gerstein, inmiddels SS-officier, Ubbink (directeur van de IJzergieterij) in Doesburg.